do góry ^

Przetarg nieograniczony: Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części. Znak sprawy BZP-III.272.22.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

Nr 2 A Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 C Oświadczenie z art. 26 ust.2d w związku z art. art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4A dla części I zamówienia - pobierz
4B dla części II zamówienia - pobierz
4C dla części III zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 Wizualizacja znakowania artykułów promocyjnych - pobierz
Załącznik Nr 6 Formularz cenowy stanowiący równocześnie zestawienie kolorowych wydruków fotografii produktów

6A dla części I zamówienia - pobierz
6B dla części II zamówienia - pobierz
6C dla części III zamówienia - pobierz


Poznań, 01.08.2017 r.

Zmiana oraz wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Zmieniony Załącznik nr 4B DE do SIWZ część II - pobierz


Poznań, 02.08.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 04.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 08.08.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II zamówienia - pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia - pobierz


Poznań, 10.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-07-27 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-07-27 14:40:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6102 razy