do góry ^

Przetarg nieograniczony: Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części. BZP-III.272.24.2017


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki Nr 2:

Nr 2 A - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - pobierz

Nr 2 B - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 - Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załączniki Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

·           4A  roll-up i banery część I - pobierz

·           4B BWM DT DI KS DR część II - pobierz

·           4C GM część III - pobierz

·           4D DSR część IV - pobierz

·           4E DE część V - pobierz

·           4F DZ część VI - pobierz

Załączniki od Nr 5A wizualizacja znakowania na długopisie KS - pobierz

Załączniki od Nr 5B Logo SDKW dla DR - pobierz

Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy stanowiący równocześnie zestawienie kolorowych wydruków fotografii produktów

·           6A część I roll-up i banery - pobierz

·           6B BWM DT DI KS DR część II - pobierz

·           6C GM część III - pobierz

·           6D DSR część IV - pobierz

·           6E DE część V - pobierz

·           6E DZ część VI - pobierz


Poznań, 11.10.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań 11.10.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ II - pobierz


Poznań, 13.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań 17.10.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV zamówienia - pobierz


Poznań, 18.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia - pobierz


Poznań, 23.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI zamówienia - pobierz


Poznań, 26.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-05 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-05 14:16:58 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4702 razy