do góry ^

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dot. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Zapytanie ofertowe - pobierz

Etap I:

Załącznik Nr 1 - wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 2 - wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia - pobierz

Etap II:

Załącznik Nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Załącznik Nr 4 - formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie wykonawcy - pobierz


Poznań, 03.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-03 Danuta Sowińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-04 13:15:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4868 razy