do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „(Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN – ETAP III )" - SzW/17/2021


Województwo Wielkopolskie informuje, iż w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, na stronie www.szpitalewielkopolski.pl  oraz  https://ted.europa.eu  zamieszczona została dokumentacja związana z przetargiem nieograniczonym w przedmiocie: („Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN – ETAP III” )-  SzW/17/2021.

Treść dokumentacji przetargowej dostępna jest na stronie Spółki Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., tj. organizatora przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (link do ogłoszeń: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602746-2021:TEXT:EN:HTML&src=0  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-11-29 Izabela Sadyś
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-11-29 13:02:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1201 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022