do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r. - DA-V-2-2.272.2.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1ustawy (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy - pobierz


Poznań, 15.11.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 20.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 28.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-08 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-08 15:11:30 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 961 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014