do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach EXPOCOMER 2019 według projektu Zamawiającego - DRG-III-1.433.3.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 – Oświadczenia:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy- pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załączniki do SOPZ dostępne pod linkiem 

Załącznik nr 1 do SOPZ – projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową,

Załącznik nr 2 do SOPZ – plan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach EXPOCOMER 2019 w Panamie,

Załącznik nr 3 do SOPZ – wytyczne organizatora targów EXPOCOMER 2019.

Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 20.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 05.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-12 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-12 13:01:57 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1802 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020