do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie ekspertyzy i doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie działań projektowych, w tym w szczególności przygotowania ram i warunków wsparcia dla wybranych wielkopolskich MŚP w celu włączenia ich w łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze w ramach projektu Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska - DRG-IV-W.433.5.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – IPU - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – Informacja o projekcie - pobierz

Załącznik Nr 5A do SIWZ – Wykaz osób (wg warunków progowych) - pobierz
Załącznik Nr 5B do SIWZ – Wykaz osób (wg kryterium oceny ofert) - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wstępna Koncepcja - pobierz

Klauzula informacyjna dot. ograniczeń (RODO) - pobierz


Poznań, 15.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania I - pobierz


Poznań, 24.07.2020 r.

Odpowiedź na pytanie II - pobierz


Poznań, 11.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 25.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Karta zbiorczej oceny ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-14 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-14 11:14:03 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-08-25 13:39:52 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 896 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020