do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie i obsługa kampanii informacyjno-promocyjnej (zadanie nr 1) i Organizacja dwóch konferencji w siedzibie Zamawiającego oraz dwóch spotkań informacyjno-promocyjnych na terenie Wielkopolski (zadanie nr 2) – w ramach projektu Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska, którego celem jest budowa Marki H2Wielkopolska – kierunek wodór wraz ze wzmocnieniem konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej poprzez stworzenie systemu promocji i rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej” - DRG-IV-W.433.3.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ:
Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ:
Nr 3A - Istotne  postanowienia umowy (IPU) – zadanie nr 1 - pobierz
Nr 3B - Istotne  postanowienia umowy (IPU) – zadanie nr 2 - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ:
Nr 4A – SOPZ – zadanie nr 1 - pobierz
Nr 4B – SOPZ – zadanie nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wstępna Koncepcja kreatywna - pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wstępny Opis koncepcji realizacji wydarzeń - pobierz

3 wersje logotypu "H2 - kierunek wodór" - pobierz, - pobierz, - pobierz

Klauzula informacyjna dot. ograniczeń (RODO) - pobierz


Poznań, 19.06.2020 r.

Odpowiedź na pytanie - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Zmiany treści SIWZ w zakresie miejsca składania ofert - pobierz


Poznań, 23.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytanie - pobierz
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 01.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 10.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-17 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-06-17 11:55:32 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-07-10 14:34:20 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1411 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020