do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski (miesięcznik), jako dodatku załączanego do czasopism na terenie województwa wielkopolskiego w podziale na 7 części- KS-IV.272.1.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) - pobierz
  • Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3a – Istotne postanowienia umowne – część 1 - pobierz
Załącznik Nr 3b – Istotne postanowienia umowne – część 2 - pobierz
Załącznik Nr 3c – Istotne postanowienia umowne – część 3-7 - pobierz


Poznań, 03.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 10.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-12-20 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-20 12:06:30 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 844 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014