do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o Funduszach Europejskich (w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020) w regionalnych telewizjach kablowych na terenie województwa wielkopolskiego” nr postępowania DPR-III-4-1.434.4.2.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 31.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 18.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-20 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-20 13:45:50 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-08-18 10:20:31 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 842 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020