do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” - DPR-III-5.433.8.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – Tabela rekomendacji - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób – dodatkowa grupa ekspercka (na potrzeby przyznania punktów w Kryterium: „Zatrudnienie dodatkowej grupy eksperckiej”) - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 21.08.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 31.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 17.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-08-20 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-08-20 15:09:08 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-09-17 14:14:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1006 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020