do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2019 - DA-IV-1.272.3.2018


Ogłoszenie o zamówieniu -  pobierz

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - pobierz

– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe - pobierz

– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz

– Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz

    Załącznik nr 1 - pobierz

    Załacznik nr 2 - pobierz

    Załacznik nr 3 - pobierz

– Formularz ofertowy - pobierz

– Wykaz usług - pobierz


Poznań, 08.11.2018 r.

Informacji z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 30.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-26 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-26 12:04:31 przez Justyna Ratajewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1274 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014