do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zorganizowanie wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację w dniu 28 września 2019 r. dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi - DPR-III-4-1.434.30.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ: - Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ: - Istotne  postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz

Klauzula informacyjna dot. RODO - pobierz


Poznań, 05.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 16.08.2019 r.

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-26 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-26 13:36:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 856 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020