do góry ^

Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej, promującej koncert, który odbędzie się 27 grudnia 2018 r. na stadionie miejskim w Poznaniu, z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1:

Nr 1A  - Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy - pobierz
Nr 1B  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy (fakultatywne) - pobierz
Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 5  – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – SOPZ - pobierz
Załącznik Nr 7 – Tabele od nr 1 do nr 7 – intensywność kampanii - pobierz


Poznań, 07.11.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 09.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


Poznań, 21.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-30 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-30 15:46:34 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1617 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014