do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r."


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SWIZ:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp, - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne), - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp, - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz

  • Załącznik nr 3 do IPU – potwierdzenie wykonania tłumaczenia pisemnego - pobierz
  • Załącznik nr 4 do IPU - potwierdzenie wykonania tłumaczenia ustnego - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy - pobierz


Poznań, 12.12.2018 r.

Pytania i odpowiedzi – wyjaśnienia - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ - formularz cenowy - pobierz


Poznań, 17.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 11.01.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-12-07 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-07 13:35:39 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 952 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014