do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SWIZ:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umownych – potwierdzenie wykonania tłumaczenia pisemnego - pobierz
Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień umownych - potwierdzenie wykonania tłumaczenia ustnego - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy - pobierz


Poznań, 04.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 22.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-24 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-24 12:55:58 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2221 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020