do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. : „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – DA-IV-1.272.5.2018.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załączniki Nr 3: Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4: trzy formularze (wzory) oświadczeń Wykonawcy:

  • Nr 4 A - Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy - pobierz
  • Nr 4 B - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust. 5 pkt 1 ustawy (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 4 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 5: Wykaz usług - pobierz
Załącznik nr 1 do umowy: Opis przedmiotu umowy - pobierz
Załącznik nr 3 do umowy: Pełnomocnictwo - pobierz


Poznań, 31.10.2018 r.

Zmiana treści SIWZ - pobierz
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz


Poznań, 02.11.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Zmiana zał. nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz


Poznań, 08.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 23.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-25 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-25 13:44:59 przez Katarzyna Matysiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1567 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014