do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: „Publikacja regionalnych ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r.-BZP-II-1.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A  – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b  ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 4  – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 22.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 29.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-11 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-11 10:18:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1725 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020