do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Realizacja wydarzenia Miasteczko Europejskie – 15 lat Polski w Unii Europejskiej - DPR-III-4-1.434.16.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ-  Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 05.04.2019 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz


Poznań, 08.04.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - pobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - pobierz


Poznań, 11.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 19.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-03 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-03 12:37:49 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1410 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019