do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Remont elewacji i dachów na obiektach budowlanych znajdujących się na nieruchomości w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna (zwana również DT lub OPZ lub SOPZ) - pobierz 1, pobierz 2, pobierz 3
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 14.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 27.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-27 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-27 13:07:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 884 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019