do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu w roku 2019: 1) wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji, 2) Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 3) elektrycznej, teletechnicznej, 4) systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku. Nr postępowania DA-V-1-3.272.2.2018. Zamówienie udzielane w 4 częściach.


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja (SIWZ) - pobierz

 

załączniki nr 1-  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ):

1a: SOPZ dla części I zamówienia - pobierz

1b: SOPZ dla części II zamówienia - pobierz

1c: SOPZ dla części III zamówienia - pobierz

1d: SOPZ dla części IV zamówienia - pobierz

 

załączniki nr 2 – wspólne dla wszystkich części oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania:

2a – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz

2b  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz

2c – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

 

załączniki nr 3 – Istotne postanowienia umowy (wraz z załącznikami do przyszłej umowy -  w treści plików):

3a – Istotne postanowienia umowy dla części I zamówienia - pobierz

3b – Istotne postanowienia umowy dla części II zamówienia - pobierz

3c – Istotne postanowienia umowy dla części III zamówienia - pobierz

3d – Istotne postanowienia umowy dla części IV zamówienia - pobierz

 

załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (ze wskazaniem w jego treści, na którą lub które części została złożona oferta Wykonawcy) - pobierz

 

załączniki nr 5 – Wykaz usług:

5a – Wykaz usług dla części I zamówienia - pobierz

5b – Wykaz usług dla części II zamówienia - pobierz

5c – Wykaz usług dla części III zamówienia - pobierz

5d – Wykaz usług dla części IV zamówienia - pobierz

 

załączniki nr 6 – Wykaz osób:

6a – Wykaz osób dla części I zamówienia - pobierz

6b – Wykaz osób dla części II zamówienia - pobierz

6c – Wykaz osób dla części III zamówienia - pobierz

6d – Wykaz osób dla części IV zamówienia - pobierz


Poznań, 09.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - pobierz


Poznań, 15.11.2018 r.

Informacja do Wykonawców o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 19.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - ponowne przesunięcie terminu składania ofert - pobierz
Pytania i odpowiedzi z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

Poznań, 26.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 12.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-11-08 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-08 15:27:02 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1753 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014