do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Usługa wydruku wraz z serwisem dla urządzeń drukujących - DA-III-1-1.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 1, 1.1., 1.2., 1.3. – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz

          Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz urządzeń - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml - pobierz
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz

          Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Wykaz urządzeń - pobierz

Załącznik nr 8 – Oświadczenie - pobierz
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania - pobierz
Załącznik nr 10 – Klucz publiczny - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

Zamówienie zostało opublikowane w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=4f3d1a0d-39b7-43a2-85cd-8bf94183934b


Poznań, 23.08.2019 r.

UWAGA!

Zgodnie z informacją z dnia 22.08.2019r. podaną przez Urząd Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż:

„Od piątku 23 sierpnia od godziny 18:00 do niedzieli 25 sierpnia do godziny 18:00 część funkcjonalności systemu ePUAP (w tym potwierdzanie Profilu Zaufanego) może być niedostępna.

Planowa przerwa wynika z koniecznych prac serwisowych. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę, jeśli planują Państwo złożenie oferty poprzez platformę miniPortal i formularze dostępne na ePUAPie.

W imieniu zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki przepraszamy za utrudnienia”.

Źródło:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/korzystanie-z-e-uslug-w-zamowieniach-publicznych2


Poznań, 27.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 13.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-24 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-24 12:03:15 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 911 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020