do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby budowy marki Wielkopolska realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”-DRG-III-IG.433.9.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 25.09.2020 r.

Modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowypobierz


Poznań, 30.09.2020 r.

Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 06.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-25 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-24 14:34:16 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-15 08:49:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 651 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020