do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 r. z podziałem na części DR-II.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ-  Wykaz wykonanych dostaw - pobierz
Wzory logotypów - pobierz


Poznań, 05.04.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - pobierz


Poznań, 08.04.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 11.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 23.04.2019 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części III) - pobierz


Poznań, 29.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części IV) - pobierz


Poznań, 30.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I) - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części II) - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-01 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-01 13:23:28 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1395 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019