do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby promowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska"


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2B – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy - pobierz


Poznań, 20.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 28.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-10 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-10 12:57:03 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1033 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019