do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski (miesięcznik), jako dodatku załączanego do czasopism na terenie województwa wielkopolskiego w podziale na 7 części- KS-R.272.4.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 B - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3a – Istotne postanowienia umowne – część 1 - pobierz
Załącznik Nr 3b – Istotne postanowienia umowne – część 2 - pobierz
Załącznik Nr 3c – Istotne postanowienia umowne – część 3-7 - pobierz

 


Poznań, 03.01.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 11.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1,2,3,4,5 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 7 - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-12-22 Artur Boiński
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-12-22 11:28:27 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 564 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014