do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku z podziałem na części. BZP-III.272.17.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

Nr 2 A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności bądź nie przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3  – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4-  Formularz cenowy

Nr 4A- dla części I zamówienia - pobierz
Nr 4B- dla części II zamówienia - pobierz
Nr 4C- dla części III zamówienia - pobierz
Nr 4D- dla części IV zamówienia - pobierz
Nr 4E- dla części V zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Nr 5A- SOPZ dla części I zamówienia - pobierz
(herb z hasłem - pobierz)
Nr 5B- SOPZ dla części II zamówienia - pobierz
Nr 5C- SOPZ dla części III zamówienia - pobierz
(logo Wielkopolska odnowa Wsi - pobierz, herb - pobierz, logo Dziedzictwo Kulinarne - pobierz)
Nr 5D- SOPZ dla części IV zamówienia - pobierz
(logo Kultura u podstaw pdf - pobierz, cdr - pobierz)
Nr 5E- SOPZ dla części V zamówienia - pobierz
(herb i logo - pobierz)

Załącznik Nr 6 – Zestawienie wydruków fotografii

Nr 6A- dla części I zamówienia - pobierz
Nr 6B- dla części II zamówienia - pobierz
Nr 6C- dla części III zamówienia - pobierz
Nr 6D- dla części IV zamówienia - pobierz
Nr 6E- dla części V zamówienia - pobierz


Poznań, 24.11.2016 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Zmieniony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
Zmieniony załącznik nr 4C- Formularz cenowy dla części III zamówienia - pobierz
Zmieniony załącznik nr 5C- SOPZ dla części III zamówienia - pobierz
Zmieniony załącznik nr 6C – Zestawienie wydruków fotografii dla części III zamówienia - pobierz


Poznań.02.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach: II, III, IV i V - pobierz

 


Poznań, 07.12.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-11-23 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-23 15:15:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1055 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014