do góry ^

Przetarg nieograniczony - „Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 - DPR-I-2.433.9.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 ( Formularz ofertowy) - pobierz
Załączniki  Nr 2:

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt. 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

 


Poznań, 01.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

 


Poznan, 28.12.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-11-23 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-23 15:02:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 840 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014