do góry ^

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w I półroczu 2010 r.


 
Znak sprawy Nazwa jednostki kontrolowanej Zakres objęty kontrolą Termin przeprowadzenia kontroli Stwierdzenie nieprawidłowosci i uchybień w ujęciu ogólnym Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DWP-0114/5/10 Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek s. j. Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnej technologii do produkcji rur z polietylenu i PCV przez Przedsiębiorstwo SKOPLAST", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-16 do 2010-01-19 2010-01-19 nie stwierdzono nie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49 61-846 Poznań
DWP-0114/127/09 Zakład Mechanicznej Obróbki Metali Ireneusz Mrugalski Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost innowacyjności Zakładu Mechanicznej Obróbki Metali poprzez zakup innowacyjnej technologii do produkcji detali metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-01-01 do 2009-12-15 2009-12-15 w zakresie finansowo-rzeczowym stwierdzono koszty niekwalifikowalne projektu związane z utworzeniem działu B+R na kwotę brutto 22.655,10 PLN oraz uchybienia w zakresie promocji nie j.w.
DWP-0114/130/09 Intak Komputer Robert Baszko, Dariusz Gray, Przemysław Idziorek s.j. Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjne usługi w firmie Intak Sp. J. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-15 do 2010-01-06 2010-01-06 stwierdzono uchybienia bez wpływu na prawidłowość realizacji projektu nie j.w.
DWP-0114/131/09 OSSMET Produkcja Handel Usługi Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji elementów wyposażenia medycznego i obudów obrabiarek CNC", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-02 do 2010-01-07 2010-01-07 uchybienia w zakresie promocji projektu nie j.w.
DWP-0114/1/10 Bryła Studio Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Stworzenie innowacyjnego centrum projektowo - szkoleniowego poprzez zakup urządzeń, systemów oraz komputerów wraz z oprogramowaniem ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-17 do 2010-01-11 2010-01-11 uchybienia w zakresie promocji nie j.w.
DWP-0114/2/2010 Produkcja i Handel
Jerzy Kuczyński
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie do oferty nowych produktów poprzez inwestycje w innowacyjną technologię", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-01 do 2010-01-15 2010-01-15 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji nie j.w.
DWP-0114/3/2010 „GOS” s. c. Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej S.C. GOS poprzez działania inwestycyjne ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-01-14 2010-01-14 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji nie j.w.
DWP-0114/120/09 Fludra Przedsiębiorstwo Metalowe T.M.T. spółka jawna Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji sprzętu rehabilitacyjnego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-02 do 2010-01-13 2009-12-21 oraz 2010-01-13 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji, beneficjent nie posiada polityki/zasad rachunkowości nie j.w.
DWP-0114/6/10 KAM – TRANS – PLUS
Janina Kaminiarz
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa KAM-TRANS-PLUS poprzez działania inwestycyjne ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-02-04 2010-02-04 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/4/10 P.P.H.U. MAR – DOM
Marek Kwieciński
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Realizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ożywioną aktywność inwestycyjną oraz uruchomienie produkcji materiałów budowlanych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-06 do 2010-01-18 2010-01-18 stwierdzono, że część środków trwałych składa się na linię produkcyjną lub jest wyposażeniem wózków widłowych,
nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia
tak j.w.
DWP-0114/129/09 Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o.
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Utworzenie „Zespołu chirurgii jednego dnia” w Szpitalu Powiatowym we Wrześni", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-01 do 2010-01-06 5 - 6.01.2010 r. Z nieistotnymi zastrzeżeniami. Opis stwierdzonych uchybień: 1. w zakresie zamówień publicznych - dotyczy następujących postępowań: Sz.P/PN-206/2/2009, Sz.P/PN-206/17/2008, SZ.P/PN-206/9/2009, Sz.P/PN-2006/11/2009. Szczegółowy opis nieprawidłowości w informacji pokontrolnej. 2. w zakresie rzeczowej realizacji projektu: we wniosku o płatność podano wykonanie 601 badań. Kontrola wykazała wykonanie łącznie 525 badań. Różnica została wyjaśniona w piśmie z dnia 14.01.2010 r. zbyt ograniczony kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia na okulistykę (został przekroczony limit), brak specjalistycznej kadry medycznej całkowicie uniemożliwił realizację zabiegów chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii, a także opóźnił realizację zabiegów urologicznych w ramach leczenia jednodniowego). Pozostałe obszary kontroli bez zastrzeżeń. nie j.w.
DWP-0114/15/10 "„HYDROWAT” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kazimierz Kowalski
ul. Stodolniana 91
62-500 Konin"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w przedsiębiorstwie HYDROWAT", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-15 do 2010-02-22 2010-02-22 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/9/10 "BRABAR Ewa Bartkowska
ul. Widna 4
62-200 Gniezno"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "BRABAR"poprzez uruchomienie nowych kompleksowych usług diagnostycznych i naprawczych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-10 do 2010-02-09 2010-02-09 uchybienia w zakresie informacji o inauguracji nie j.w.
DWP-0114/22/10 "Rolldruk Producent Etykiet Samoprzylepnych Artur Tomasz Nowaczyk
ul. Golęcińska 39
62-090 Rokietnica"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zastosowanie innowacyjnej technologii naświetlania cyfrowego w procesie produkcji wielobarwnych etykiet", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-02-09 2010-02-09, 2010-03-11 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/7/10 "NOWAK – Jarocin Drukarnia, Wydawnictwo, Reklama Marcin Nowak
ul. Poznańska 33
63-200 Jarocin"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Implementacja nowoczesnej technologii do personalizacji danych osobowych w procesie druku", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-15 do 2010-02-04 2010-02-04 nie wykonano zaplanowanych we wniosku materiałów promocyjnych oraz brak informacji na stronie internetowej
zalecenia wykonano
tak j.w.
DWP-0114/24/10 "Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „FERRUM”
Waldemar Straszewski
ul. Wawelska 112
64-920 Piła"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa Ferrum w zakresie przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-03-18 2010-03-18 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/23/10 "P. P. H. U. EFEKT s.j.
Janusz Frąckowiak i spółka w Kaliszu
ul. Paderewskiego 34
62-800 Kalisz"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Linia do produkcji nowoczesnych opakowań typu flowerbags model wicket. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-29 do 2010-03-17 2010-03-17 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/20/10 Zakład Poligraficzny ""GRAF-POZ"" Marek Przybylski ZPChr. ul. Sadowa 24
62-081 Przeźmierowo
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zastosowanie innowacyjnej technologii wycinania w procesie produkcji nowoczesnych opakowań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-01 do 2010-03-11 2010-03-11 uchybienia w zakresie informacji o inauguracji i działań promocyjnych nie j.w.
DWP-0114/126/09 "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORJA – Jerczyński spółka jawna
Piaski 9 A
63-645 Łęka Opatowska"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności spółki DORJA-JARCZYŃSKI przez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do świadczenia nowych rodzajów usług", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-23 do 2009-12-16 2009-12-16 W zakresie rzeczowym: Projekt realizowany jest niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Dokonano zakupów środków trwałych innych niż wnioskowane. Podczas kontroli na miejscu realizacji beneficjent nie zapewnił obecności osób mogących udzielić wyjaśnień dotyczących ww. rozbieżności. Zastrzeżenie wniesione do pierwszej wersji informacji pokontrolnej nie pozwoliły na potwierdzenie zgodności realizacji projektu w zakresie rzeczowym. W zakresie finansowym: Przedstawiono do refundacji faktury na zakup urządzeń innych niż opisane we wniosku aplikacyjnym i biznes planie. W zakresie promocji: Brak plakatu informującego o realizowanym projekcie, przekazanie informacji o inauguracji projektu po terminie wynikającym z Wytycznych w zakresie informacji i promocji. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie: wyboru dostawców, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, osiągnięcia wskaźników oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. W związku z prośbą beneficjenta o przeprowadzenie ponownej kontroli rozważone zostanie przeprowadzenie wizyty monitorującej. W dniu 26.03.2010 r. na wniosek beneficjenta przeprowadzono wizytę monitorującą, której głównym celem wbyło uzyskanie dodatkowych wyjaśnień (nie udzielonych przez beneficjenta podczas kontroli na miejscu realizacji projektu) dotyczących stanu faktycznego w zakresie rzeczowym realizowanego projektu. Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez beneficjenta stwierdzono, że zakupiony „zestaw do rozkroju tkanin” produkcji firmy Gerber Technology pod względem funkcjonalności jest zgodny z opisanym we wniosku aplikacyjnym i biznesplanie „systemem automatycznego rozkroju tkanin”. nie j.w.
DWP-0114/12/10 "Firma Wielobranżowa
„M – M”
ul. Borecka 5
63-112 Manieczki"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA WIĘŹBY DACHOWEJ - źródłem dodatkowych przychodów przedsiębiorstwa", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-10-10 do 2010-02-12 2010-02-12 Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Opis stwierdzonych nieprawidłowości: 1. W zakresie promocji projektu: - nie dopełniono w wymaganym terminie obowiązku dotyczącego inauguracji projektu. 2. W zakresie rzeczowej realizacji projektu: - stan faktyczny zakupionych w ramach projektu urządzeń nie jest zgodny z dokumentacją projektową - zakupiony w ramach projektu kocioł C.O. nie jest zgodny z opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie i biznes planie, - stan faktyczny dotyczący traka LT 20 i przedłużenia łoża BX24 stwierdzony podczas przeprowadzonych oględzin jest niezgodny z dokumentacją księgową (tj. z dokumentem OT i ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Stwierdzony w wyniku oględzin powyższy stan faktyczny jest również niezgodny z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, gdzie wykazano zakup traka poziomego LT 20 z przedłużeniem jako jeden środek trwały. 3. W zakresie finansowej realizacji projektu: - wątpliwość budzi wysokość poniesionego przez beneficjenta wydatku na zakup kotła C.O. typ UKS-M 190kW-22M w kwocie 30.000,00 PLN netto, - wątpliwość budzi wysokość poniesionego przez beneficjenta wydatku na zakup rębaka Junkkari typ HJ 260G w kwocie 64.450,00 PLN netto. Pozostałe obszary kontroli - brak zastrzeżeń. nie j.w.
DWP-0114/17/10 Metal – Plazm
Michał Kaczmarek
ul. Poznańska 38
62-045 Pniewy
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy Metal – Plazm Michał Kaczmarek poprzez zakup innowacyjnej prasy krawędziowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-03-04 2010-03-04 Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie rzeczowym: zakupiona w ramach projektu hydrauliczna prasa krawędziowa Ermaksan CN CAP 6100-220TN nie została jeszcze zamontowana i uruchomiona oraz nie jest wykorzystywana w prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Beneficjent w dniu 04.03.2010 r. złożył oświadczenie dotyczące stanu faktycznego budowy hali i terminu planowanego uruchomienia hydraulicznej prasy krawędziowej (maj 2010 r.) oraz miejsca jej przechowywania. Ponadto, stwierdzono nieistotne uchybienia w zakresie promocji projektu: brak plakietki informacyjnej, tablicy informacyjnej w hali i biurze, informacji na stronie internetowej), oznakowania dokumentacji projektowej dokonano niezgodnie z wymaganiami w zakresie promocji projektu (dokumenty zawierają nieprawidłowe elementy promocyjne). Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta, działania promocyjne zostaną wykonane niezwłocznie po uruchomieniu maszyny. W zakresie finansowym, wyboru dostawców, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, osiągnięcia wskaźników oraz archiwizacji dokumentacji projektowej - brak zastrzeżeń. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności kosztu „prasa krawędziowa” (333.300 PLN) podejmie Wydział Płatności Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. nie j.w.
DWP-0114/21/10 KORNIK Firma Stolarska, Produkcja i usługi
Tadeusz Wizła
ul. Nowa 14
62-080 Tarnowo Podgórne
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności firmy KORNIK", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-03-15 2010-03-12 oraz 2010-03-15 Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: wyboru dostawców (nie przedstawiono wymaganych trzech ofert dot. oprogramowania Door - Test), rzeczowym (nie potwierdzono istnienia oprogramowania Door - Test), finansowym (przestawiono do refundacji wydatek niekwalifikowalny-nienależycie udokumentowany dot. oprogramowania Door - Test). Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: polityk horyzontalnych, osiągnięcia wskaźników, archiwizacji oraz promocji. nie j.w.
DWP-0114/35/10 "Przedsiębiorstwo Andrzej Kaczmarek
Spółka komandytowa
ul. Malewo 2
63-800 Gostyń"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej technologii do produkcji studni z tworzyw sztucznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-04 do 2010-04-13 2010-04-13 nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/28/10 "KARIAN s. j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan
Chojęcin Szum 24
63-640 Chojęcin Szum"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie nowych produktów w firmie Karian poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii produkcji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-15 do 2010-04-01 2010-04-01 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/128/09 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-01 do 2009-12-21 21.12.2009 r. Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych - szczegółowy opis w informacji pokontrolnej. W zakresie rzeczowym: - umowy dostawy nr SPZOZ KP2300/08/3/09 zawartej dnia 3.08.2009 r. pomiędzy beneficjentem a firmą VARIA Sp. z o.o., ul. Biecka 10, 60-473 Poznań z fakturą VAT numer F:2195/MT/09 z dnia 24.08.2009 r. na kwotę brutto: 93.389,60 PL (uchybienie formalne), - zakupiono urządzenia do badań holterowskich z 2008 r. (według dokumentacji przetargowej wymagano urządzeń z 2009 r.), wartość tych urządzeń 15.000,01 PLN brutto, - nie został osiągnięty wskaźnik - potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu. nie j.w.
DWP-0114/27/10 Grzegorz Cieślarski PHP TEX-BIS Przyłubie 41
62-560 Skulsk
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w przedsiębiorstwie TEX-BIS", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-17 do 2010-03-22 2010-03-22 uchybienia w zakresie informacji o inauguracji nie j.w.
DWP-0114/128/09 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-01 do 2009-12-21 21.12.2009 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. W zakresie zamówień publicznych: EZP/11/09 - zamawiający zażądał dokumentów, które uszczegóławiają ogólne warunki wskazane przez zamawiającego (art. 26 ust. 1 pzp). W ogłoszeniach zamawiający odwołał się do załączników wskazanych w siwz (art. 26 ust. 1 pzp). Ponadto zamawiający nie wskazał, w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 41 pkt 15 pzp): w swiz zamawiający nie zawarł informacji na temat wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy dopuszcza składanie ofert częściowych, zawarcie umowy ramowej, informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, czy przewiduje aukcję elektroniczną (art. 36 pzp). Przetarg na dokumentację: w ogłoszeniu w BZP oraz na tablicy ogłoszeń brak jest warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wskazał tylko, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (art. 22 i 41 pzp): zamawiający zażądał dokumentów, które uszczegóławiają ogólne warunki wskazane przez zamawiającego (art. 26 ust. 1 pzp): zamawiający w ogłoszeniach na tablicę ogłoszeń i na stronę internetową nie zawarł informacji na temat dynamicznego systemu zakupów oraz o zamiarze zawarcia umowy ramowej (art. 41 pzp): w swiz zamawiający nie zawarł informacji na temat wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy dopuszcza składanie ofert częściowych, zawarcie umowy ramowej, informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, czy przewiduje aukcję elektroniczną (art. 36 pzp). Stwierdzone uchybienia nie wpływają na prawidłowość realizacji projektu. Zmiana parametrów została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego pismem o sygnaturze WND-RPWP-05.03.00-30-033-09 z dnia 9.04.2010 r. nie j.w.
DWP-0114/38/10 Izomet Piskorz s. j.
Niałek Wielki 110
64-200 Wolsztyn
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu w celu dostosowania wachlarza usług do potrzeb klientów spółki jawnej Izomet Piskorz Niałek Wielki. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-31 do 2010-04-16 2010-04-16 brak inauguracji projektu nei j.w.
DWP-0114/31/10 Andrzej Chojnacki „Mikrofilm Center, Digital Center” ul. Os. Orła Białego 4/44
61-251 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie „Mikrofilm Center, Digital Center” poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-01 do 2010-04-07 2010-04-07 brak inauguracji projektu nie j.w.
DWP-0114/36/10 "Zakład wytwarzania artykułów ściernych
ANDRE ABRASIVE ARTICLES
Robert Andre
ul. Przemysłowa 10
62-600 Koło"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-11-20 do 2010-04-15 2010-04-15 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/32/10 APOS Odlewy ciśnieniowe sp. z o. o.
ul. Borówkowa 82
62-002 Suchy Las
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy przez wdrożenie innowacyjnych technologii pomiarów współrzędnościowych oraz ciśnieniowego, gorąco komorowego odlewania magnezu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-04-22 08.04.2010 r., 22.04.2010 r. nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/30/10 Zakład Mechaniczny
Ewa Kalbarczyk
ul. Środkowa 76
Czekanów
63-410 Ostrów Wielkopolski
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie nowych usług przez Zakład Mechaniczny Ewa Kalbarczyk", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-15 do 2010-04-07 2010-04-07 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/39/10 "Arden s.c. Dorota Stiller, Bronisława Adamczak, Juliusz Adamczak ul. Sycowska 15
60-003 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Maszyna do profesjonalnego rozkroju skóry jako innowacja w branży rymarskiej (produkcja uprzęży dla koni)", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-10 do 2010-04-22 2010-04-22 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/33/10 "Kalkomp
ul. Legionów 13/18
62-800 Kalisz
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej projektowanie oraz wykonawstwo instalacji inteligentnego budynku .", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-16 do 2010-04-09 2010-04-09 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji i rzeczowej realizacji projektu nie j.w.
DWP-0114/45/10 "Drukarnia Wiśniewski
ul. Brzoskwiniowa 9
60-185 Skórzewo
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowoczesna technologia CTP motorem rozwoju i polepszenia pozycji konkurencyjnej Drukarni Wiśniewski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-12-01 do 2010-05-05 2010-05-05 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/47/10 "Zakład Piekarski Elżbieta Maciejewska, Roman Maciejewski
ul. Młodawska – Madziarska
61-615 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój i wzrost konkurencyjności Zakładu Piekarskiego –Maciejewska Elżbieta, Maciejewski Roman sp. j. poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i maszyn", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-15 do 2010-05-07 2010-05-07 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/19/10 "Decor Systems Michał Strzeszewski ul. Strzeszyńska 37/45
60-479 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Decor Systems” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-03-05 2010-03-05 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji projektu nie j.w.
DWP-0114/41/10 "Uvopex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kubala
ul. Nowa 7
62-004 Czerwonak"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa UVOPEX poprzez działania inwestycyjne", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 23.04.2010 2010-04-23 nie stwierdzono nei j.w.
DWP-0114/29/10 "„MARGOSTAL –REWOLIŃSCY” Spółka Jawna ul. Cmentarna 38
64-830 Margonin
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie technologii cięcia plazmą wąskostrumieniową konstrukcji stalowych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-05-06 2010-03-30 oraz 2010-05-06 nie stwierdzono nei j.w.
DWP-0114/49/10 "Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych WODMEL Ryszard Grabarczyk
ul. Konińska 17
62-513 Brzeźno
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WODMEL poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i metod organizacji pracy dzięki wdrożeniu Produkt Link", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.03.2009 do 07.05.2010 2010-05-07 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/34/10 "Zakład Poligraficzny
Jean Marc
ul. Czarna Rola 35 a
61-625 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu podniesienia poziomu konkurencyjności Zakładu Poligraficznego Jean Marc", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.09.2009 do 16.04.2010 2010-04-16 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/46/10 "MEBLE ELMAR Jerczyński s. j.
Jankowy 1C
63-604 Jankowy"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy MEBLE ELMAR- Jerczyński s. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2009 do 28.04.2010 2010-04-28 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/37/10 "Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań – Stare Miasto", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 16.11.2009 do 16.04.2010 16.04.2010 r. do 19.04.2010 r. Opis stwierdzonych uchybień 1. W zakresie zamówień publicznych: - w ogłoszeniu wskazano termin realizacji zamówienia 60 dni, natomiast w podpisanej umowie wskazano termin wykonania 40 dni, - w ogłoszeniu na stronę internetową zamawiającego nie wskazano informacji, czy zamawiający przewiduje dynamiczny system zakupów (art. 41 pkt 13 pzp), - kosztorys inwestorski na roboty budowlane został sporządzony w dniu 8.12.2008 r. (art. 35 pzp), - pismem z dnia 27.10.2009 r. zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 3.11.2009 r. – brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (art. 38 ust.4a pzp). 2. W zakresie sprawozdawczości: we wniosku aplikacyjnym i we wniosku o płatność nieprawidłowo określono wielkość wskaźnika produktu. Z uwagi, iż zakupiony wraz z aparatem rentgenowskim system radiografii pośredniej “CR” UPS SINLINE stanowi jego uzupełnienie, nie może ono być określane jako kolejne urządzenie zakupione w ramach realizacji projektu. Pozostałe obszary - bez zastrzeżeń. nie j.w.
DWP-0114/51/10 "ITA – Kazimierz Pollak, Michał Wieczorowski s .j.
ul. Świerzawska 1/57
60-321 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych środków trwałych, oprogramowania i wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa ITA", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 20.10.2009 do 2010-05-19 2010-05-19 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/53/10 "Polish Metal Design
Jolanta Ewelina Zawal
Piotrowice 80
62-400 Słupca"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój nowej działalności poprzez zakup giętarki automatycznej z szafą sterującą oraz niezbędnym oprogramowaniem", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 19.03.2009 do 20.05.2010 20.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/40/10 "NZOZ ""Centrum Medyczne"" Jakub Rzeźnik ul. Jana Pawła II 27
64-730 Wieleń
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.05.2009 do 17.05.2010 17.05.2010 nie stwierdzono nei j.w.
DWP-0114/49/10 "P. P. H. U. „PRO – MONT” Krzysztof Piekarski
ul. Spokojna 13
64-600 Oborniki
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowa usługa i udoskonalone produkty PRO _ MONT wdrożone dzięki inwestycji w innowacyjną przecinarkę plazmowo - gazową", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 24.05.2010 24.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/55/10 "Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „STALMET”
Jacek Kaczmarek
ul. Dworcowa 24
62-330 Nekla
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa STALMET poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i specjalistycznego oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2009 do 18.05.2010 18.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/48/09 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wielkopolska, Czerwonego Krzyża 2 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej w celu podniesienia jakości usług medycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 15.10.2009 do 06.05.2010 06.05.2010 Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku ze zmiana terminu składania ofert stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z treścią art.17 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. nei j.w.
DWP-0114/44 /10 "P.P.H.U. STOLRUS s. c.
ul. Agrestowa 3
63-700 Krotoszyn"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności półki STOLRUS poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2008 do 07.05.2010 07.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/60/10 "Powozy konne
Henryk Glinkowski s. j.
Sikorzyn 21
63-800 Sikorzyn
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna technologia obróbki w firmie Glinkowski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.04.2009 do 28.05.2010 28.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/65/10 "Arkadiusz Kucharski „ATUT”
ul. Francuska 33
64-100 Leszno
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie konserwacji i budowy cieków melioracyjnych oraz zbiorników wodnych.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2010 do 21.05.2010 21.05.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/52/10 "PROPER – Marlena Mueller, Lech Mueller
s. j.
ul. Słowiańska 38 E
61-664 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych technologii oraz nowych produktów poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 21.05.2010 21.05.2010 Na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął wskaźnika „liczba wdrożonych systemów informatycznych ICT”.
Zgodnie z zapisem w Biznes Planie, beneficjent miał utworzyć dział badawczo-rozwojowy. Utworzenie działu jest związane z zatrudnieniem nowego pracownika informatyka-programisty, który oprócz projektowania opakowań i etykiet będzie prowadził dział B+R.
nie j.w.
DWP-0114/56/10 "Tartak Usługowy
Marek Drabiński
ul. Warszawska 60
62-400 Słupca
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup maszyn niezbędnych do rozwoju i poszerzenia oferty firmy", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 09.04.2009 do 19.05.2010 19.05.2010 stwierdzono uchybienia w zakresie promocji projektu tak j.w.
DWP-0114/73/10 "„CETI” Andrzej Kolasiński
Ul. Romana Wilkanowicza 15
60-194 Poznań
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie innowacyjnej technologii do wykonywania form drukowych w firmie CETI Andrzej Kolasiński", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 04.01.2010 do 11.06.2010 11.06.2010 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/70/10 "Notedeco - K.Frasunkiewicz- Jankowiak, P.Jankowiak s.c. ul. Żniwna 9
61-663 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny drukarskiej i krajalnicy", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 30.03.2009 do 2010-06-10 2010-06-10 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/64/10 "Zakład budowlany Józef Tomaszewski
Borki 31
62-511 Kramsk
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup środki trwałych celem dywersyfikacji usług budowlanych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 22.06.2009 do 25.05.2010 25.05.2010 stwierdzono uchybienia w zakresie rzeczowym, finansowym i promocji projektu tak j.w.
DWP-0114/78/10 "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBROZJA
Marek Organista
Bartoszewice 23
63-930 Jutrosin
"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie technologii produkcji głęboko mrożonych wyrobów kulinarnych i usprawnieni systemu dystrybucji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.04.2009 do 15.06.2010 15.06.2010 nei stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/62/10 "Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie
w likwidacji
ul. Szpitalna 1
63-200 Jarocin"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno – zabiegowym ZZOZ w Jarocinie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.10.2009 do 25.05.2010 25.05.2010 Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie Prawa zamówień publicznych nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Szczegóły dotyczące stwierdzonych uchybień znajdują się w informacji pokontrolnej. Pozostałe obszary bez zastrzeżeń. nie j.w.
DWP-0114/22/10 Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. " Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 5.10.2009 do 09.03.2010 09.03.2010 Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Szczegóły dotyczące stwierdzonych uchybień w zakresie udzielanych zamówień publicznych znajdują się w informacji pokontrolnej. nie j.w.
DWP-0114/72/10 ZOZ Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-01-16 do 2010-06-29 8.06.2010 r., 25.06.2010 r. W zakresie finansowym stwierdzono: oryginał gwarancji wadialnej nr DDF/2178/2009 nie został zwrócony wykonawcy. Nie j.w.
DWP-0114/84/10 REXEL s.c. S. Jaskowiak, E. Jaśkowiak
ul. Radziwoja 11
61-057 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie opatentowanych produktów w firmie REXEL poprzez inwestycje w innowacyjne technologie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-16 do 2010-07-01 2010-06-30, 2010-07-01 Nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/58/10 CX-80 POLSKA Agata Nadera, Dariusz Nadera s. j.
ul. Łęgowa 8
62-800 Kalisz
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie CX-80 POLSKA " dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-30 do 2010-07-02 2010-06-22 W zakresie promocji projektu stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. nie j.w.
DWP-0114/10/10 A-TECH.PL s. c.
Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki
ul. Krajenecka 20, 60-461 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "A-TECH.PL" poprzez doradztwo w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 11.05.2009 do 05.07.2010 12.02.2010 r. W zakresie finansowym stwierdzono następujące uchybienie: brak ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. nie j.w.
DWP-0114/11/10 "„A – TECH. PL” s. c. Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki
ul. Krajenecka 20
60-461 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy A-TECH poprzez doradztwo w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-07-05 2010-02-12, 2010-02-25 W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie: brak ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie j.w.
DWP-0114/68/09 Ars Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NZOZ Ars Medica, 64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-09 do 2010-06-14 2010-06-11 Stwierdzono uchybienia formalne w zakresie zamówień publicznych bez wpływu na wynik postępowania. nie j.w.
DWP-0114/74/10 PLASTFARM Jerzy Włodarczak ul. Buczka 24 62-030 Luboń Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTFARM poprzez rozbudowę infrastruktury produkcyjnej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-10 do 2010-06-30 2010-06-25 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/69/10 SPZOZ w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-08-05 do 2010-07-05 2010-06-18 W zakresie zamówień publicznych stwierdzono uchybienia nieskutkujące korektami finansowymi.
 
nie j.w.
DWP-0114/80/10 Martom Granops, Matuszczak s.j. ul. Św. Antoniego 31 61-359 Poznań
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności firmy Martom poprzez inwestycje w nowe technologie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-07-12 2010-06-18 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/81/10 Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin
 
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań-Stare Miasto", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.05.2009 do 06.07.2010 2010-06-21 Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
Naruszenie (brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku ze rezygnacją z dokumentów wymaganych) stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Nie j.w.
DWP-0114/50/10 Wojewózki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45/45 64-100 Leszno Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagnostyczno - terapeutycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-24 do 2010-05-28 2010-05-14 Stwierdzono niezgodność w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. nie j.w.
DWP-0114/82/10 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, 77-400 Złotów, Szpitalna 28 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie zakresu usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-03-14 do 2010-07-23 2010-06-22, 2010-06-23 Stwierdzono uchybienia w zakresie udzielanych zamówień publicznych. nie j.w.Ostatnia zmiana wykonana przez Marcin Wiśniewski dnia 10/11/10 13:49Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Radosław Krawczykowski, 2010-02-05 15:23:31
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7570 razy