do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego wraz z siedzibami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2023 roku - DA-IV-3-1.272.3.2022


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://e-zp.umww.pl/procurements/51/procurement

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-11-08 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-08 14:11:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 994 razy