do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się Stron przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12”


DSK-II.7440.9.2021

Poznań, dnia 4 lutego 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-02-04 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-02-09 08:02:33 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 877 razy