do góry ^

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (ulegających biodegradacji), przeznaczonych do procesów przetwarzania dla projektu pt.: „Kompostowanie odpadów biodegradowalnych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 67/26 obręb Rabowice, gmina Swarzędz”


DSK-IV.7030.1.21.2021                                                                   

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), informuję o wydaniu zawiadomienia, o następującej treści - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-05-17 Agnieszka Lewicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-05-19 09:37:19 przez Anna Wojciechowska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 332 razy