do góry ^

Ogłoszenie w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r., podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa wielkopolskiego


Ogłoszenie w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r., podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa wielkopolskiego, określonym w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147 ze zm.) obejmujących utrzymanie gotowości ratowniczej, o których mowa w art. 22 tejże ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację ww. zadania zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

Ogłoszenie – pobierz dokument

Pliki do pobrania:

  • Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym – pobierz dokument
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, Numerze Identyfikacji Podatkowej, numerze REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy – pobierz dokument
  • Załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. – pobierz dokument
  • Załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. – pobierz dokument
  • Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego – pobierz dokument
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych – pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-07-22 Elżbieta Ruta-Solarska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-22 09:03:48 przez Anna Wojciechowska
ostatnia zmiana treści: 2022-07-22 09:10:23 przez Anna Wojciechowska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 684 razy