do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z podziałem na części – DOW-I-2.052.68.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4:

  • Nr 4 A– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część I - pobierz
  • Nr 4 B– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część II - pobierz
  • Nr 4 C– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część III - pobierz

Załącznik Nr 5:

  • Nr 5A – Formularz cenowy – część I - pobierz
  • Nr 5B – Formularz cenowy – część II - pobierz
  • Nr 5C – Formularz cenowy – część III - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz logotypów - pobierz

Klauzula informacyjna dot. RODO - pobierz


Poznań, 25.06.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz

Znak graficzny dot. graweru - pobierz


Poznań, 28.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 02.07.2019 r.

Aktualna informacja z otwarcia ofert (po poprawieniu oczywistych omyłek) - pobierz


Poznań, 11.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty – dotyczy części nr III - pobierz


Poznań, 19.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I i II zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-19 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-19 10:04:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1571 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020