do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji - ETAP I”- SzW/2/2020


Województwo Wielkopolskie informuje, iż w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, na stronie www.szpitalewielkopolski.pl zamieszczona została dokumentacja związana z przetargiem nieograniczonym w przedmiocie: „Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji - ETAP I”-  SzW/2/2020.

Treść dokumentacji przetargowej dostępna jest na stronie Spółki Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. tj. organizatora przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (link do ogłoszeń: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia).Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-21 Hanna Włodarczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-21 16:52:17 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 483 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020