do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostarczenie materiałów promocyjnych – gadżetów, sprzętu oraz zapewnienie obsługi w związku z organizacją Dnia Europy w Poznaniu oraz VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w różnych miejscowościach w Wielkopolsce, promujących Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz materiałów promocyjnych – gadżetów, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę - pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 13.03.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-03-11 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-03-11 13:56:47 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-16 09:18:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1337 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021