do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. Nr sprawy: DZ-I-O.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1.1., 1.2.,  – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz, - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy) - pobierz

          Załącznik nr 3-6 do umowy - pobierz

Załącznik nr 8 – Oświadczenie - pobierz
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania - pobierz
Załącznik nr 10 – Klucz publiczny - Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami - pobierz
Załącznik nr 11.1, 11.2. - Specyfikacja techniczna ambulansów dla Części 1 i Części 2 postępowania - pobierz, - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

 

Zamówienie zostało opublikowane w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=81c1142e-1910-4ec6-9a43-2d85bd0849bb


Poznań, 02.11.2020 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

Nowy termin składnia i otwarcia ofert:
24.11.2020r. godz. 08.00 (składanie ofert);
24.11.2020r. godz. 11.00 (otwarcie ofert).


Poznań, 06.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ) - pobierz
Ogłoszenie zmianie ogłoszenia (Sprostowanie; Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) - pobierz
Ujednolicona wersja SIWZ wraz z załącznikami - pobierz

UWAGA!

W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami. Zmodyfikowane dokumenty zamieszczono w plikach do pobrania (Ujednolicona wersja SIWZ wraz z załącznikami), a dokonane zmiany zaznaczono czerwoną czcionką. Pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie i dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.


Poznań, 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ – korekta odpowiedzi z dnia 06.11.2020r.) - pobierz


Poznań, 24.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 26.11.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części II zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-09 Małgorzata Mackiewicz-Wysocka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-09 10:43:04 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-11-26 15:52:15 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 846 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020