do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej do budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95 i ul. Nowowiejskiego 37 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - DA-IV-3-1.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml  -   Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy) - pobierz
Załącznik nr 8 – Oświadczenie - pobierz
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania - pobierz
Załącznik nr 10 – Klucz publiczny - Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

 

Zamówienie zostało opublikowane w miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=965dafd8-9574-4aef-bbbb-9886754ee617


Poznań, 03.07.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Cześć I - pobierz


Poznań, 21.07.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Część II - pobierz


Poznań, 28.07.2020

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 14.08.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-25 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-06-25 11:15:44 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-08-14 15:26:09 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1594 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020