do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Organizacja spotkania osób chcących realizować swój biznes w obszarze nowych technologii (Start-up Day)”-DRG-IV-W.433.10.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5A – Wykaz usług (wg warunków progowych) - pobierz
Załącznik Nr 5B – Wykaz usług (wg kryteriów oceny ofert) - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 12.11.2020 r.

Zapytania z wyjaśnieniami - pobierz


Poznań, 16.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 26.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


Poznań, 16.12.2020 r.

Informacja o umorzeniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-06 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-11-06 13:21:04 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-12-16 15:00:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 982 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021