do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 16/18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu” - DA-IV-3-1.272.5.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Dokumentacja Techniczna (DT)-Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 16.11.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania - pobierz


Poznań, 19.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 03.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-11-04 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-11-04 19:10:19 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-12-03 16:58:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1038 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021