do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie alternatywnego źródła chłodu pomieszczeń dystrybucji serwerowej (PSD) w wieżach A i B budynku Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” – Nr sprawy: DA-IV-3-1.272.3.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Dokumentacja Techniczna (DT) - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz zamówień - pobierz
Załącznik nr 8 – Wzór umowy - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 29.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Odpowiedzi na pytania - pobierz

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie w następujący sposób:

Było:

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 11:00.

Jest:

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 02.10.2020 r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2020 r. o godz. 11:00.


Poznań, 02.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-15 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-15 19:26:43 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-21 13:13:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 701 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020