do góry ^

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ:

Nr 2A – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2B – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2C  – Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – dotyczy części nr I - pobierz
Załącznik Nr 4B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – dotyczy części nr II - pobierz
Załącznik Nr 5A – Formularz cenowy - dotyczy części nr I - pobierz
Załącznik Nr 5B – Formularz cenowy - dotyczy części nr II - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw - pobierz

Informacja o ograniczeniach - pobierz


Poznań, 13.03.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 17.03.2020 r.

Informacja z otwarcie ofert - pobierz


Poznań, 24.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dotyczy części nr II - pobierz


Poznań, 07.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części nr I - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-03-09 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-03-09 14:45:25 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-04-07 13:12:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 840 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020