do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku z podziałem na części. GM.272.4.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz

Załączniki Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2A – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - pobierz

Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4A  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ )- część I - pobierz

Załącznik Nr 4B  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ )- część II - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5A – Formularz cenowy dla części I - pobierz

Załącznik Nr 5B – Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz


Poznań, 25.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 05.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy cz. nr II - pobierz


Poznań, 09.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - dotyczy  cz. nr I - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-14 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-14 15:17:29 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 942 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019