do góry ^

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 (programy Ministerstwa Sportu i Turystyki)


Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - programy Ministerstwa Sportu i Turystyki - pobierz
Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2019 - Program „Szkolny Klub Sportowy”- pobierz
Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2019 - Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”- pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 - pobierz
  3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2019 - pobierz
  4. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) - pobierz
  7. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  8. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  9. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy”- pobierz
  10. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Umiem pływać” - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-28 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-28 09:51:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1502 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020