do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 09.04.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

408/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015.

Uchwała

2.

410/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 29/II/2015).

Uchwała

3.

411/2015

zmiany uchwały nr 4170 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

4.

412/2015

wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo Wielkopolskie i realizacji, w charakterze Partnera, projektu międzynarodowego pn. „Innovations of Social Enterprises” (Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych) w ramach Programu Interreg Europa Środkowa Priorytet 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uchwała

5.

414/2015

zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3.

Uchwała

6.

415/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV – w roku 2015.

Uchwała

7.

416/2015

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów (UKS Sokół, Granowiec).

Uchwała

8.

417/2015

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2015.

Uchwała

9.

418/2015

zatwierdzenia Regulaminu warsztatów dla pracowników przedsiębiorstw w obszarach design i IT. Działanie realizowane w ramach projektu: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny  Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Uchwała

10.

419/2015

zmieniającej uchwałę Nr 112/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: trybu składania i terminów sporządzania wniosków dotyczących zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego”.

Uchwała

11.

420/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-04-09 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-22 09:37:51 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1806 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014