do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 18.02.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1623/2016

rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Województwu Wielkopolskiemu na podstawie orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 03.09.2014 r. (sygn. akt XII C 1460/2013/15) oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15.04.2015 r. (sygn. akt I ACa 1336/14) od JDJ Bachalski Sp. z o. o., ul. Murawa 31, 61-655 Poznań

Uchwała

 1.  

1624/2016

zmieniającej Uchwałę Nr 1376/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2016 rok

Uchwała

 1.  

1625/2016

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1626/2016

ogłoszenia VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Uchwała

 1.  

1627/2016

ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dla którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1628/2016

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej i powołania komisji przetargowej (Zbrudzewo)

Uchwała

 1.  

1629/2016

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Romanowo Dolne)

Uchwała

 1.  

1630/2016

zmieniającej uchwałę nr 439/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

1631/2016

zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

1632/2016

wyboru wniosku o dofinansowanie Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1633/2016

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z modernizacją pięciu autobusów szynowych typu 218Ma serii SA132, zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

 1.  

1634/2016

przyjęcia Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1635/2016

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na antenie telewizji regionalnej z podziałem na części

Uchwała

 1.  

1636/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucją w 2016 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego WRPO „Nasz Region”, 10 wydań E-biuletynu „Nasz Region” oraz przygotowanie i druk Poradnika WRPO 2014+ w praktyce”

Uchwała

 1.  

1637/2016

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej outdoor oraz banery internetowe z podziałem na części

Uchwała

 1.  

1638/2016

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019;

Uchwała

 1.  

1639/2016

rozwiązania stosunku pracy z Panią Marią Gawlińską, Dyrektorem Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Uchwała

 1.  

1640/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-02-18 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-03-21 14:12:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2002 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014