do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 19.02.2015 r.


 

Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.

235/2015

pozbawienia i przyznania stypendium sportowego na rok 2014/2015.

Uchwała

 2.

236/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie lokali mieszkalnych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” w Gnieźnie.

Uchwała

 3.

237/2015

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Uchwała

 4.

238/2015

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Uchwała

 5.

239/2015

przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej.

Uchwała

 6.

240/2015

wynajęcia lokalu biurowego i sali konferencyjnej położonych w Lesznie przy ul. Lipowej 9 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości.

Uchwała

 7.

241/2015

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.9 Schematu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

 8.

242/2015

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.9 Schematu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

 9.

243/2015

zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o. o.

Uchwała

 10.

244/2015

przyjęcia XXXIX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

 11.

245/2015

upoważnienia do podejmowania w imieniu Zamawiającego czynności wiążących  się z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych z budową, konfiguracją i wdrożeniem usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” oraz Dostawę, konfiguracja i wdrożenie modułów/bloków funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz interfejsu wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

 12.

246/2015

trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług drukarskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

 13.

248/2015

zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i trybu zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi cateringowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podczas uroczystości podsumowania konkursu Wielkopolski Rolnik Roku w Sali Ziemi Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu w dniu 22 marca 2015 roku.

Uchwała

 14.

249/2015

zmiany Regulaminu przyznawania certyfikatu Marki Wielkopolski – Greater Thing Greater Poland – Wielkarzecz z Wielkopolski.

Uchwała

 15.

250/2015

zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Uchwała

 16.

251/2015

ogłoszenia XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”, wprowadzenia regulaminu Konkursu i powołania jury Konkursu.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-02-19 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-16 11:06:40 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2066 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014