do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 26.03.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

358/2015

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Uchwała

2.

359/2015

przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

3.

360/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Uchwała

4.

361/2015

Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do przeprowadzania postępowań przetargowych na sprzedaż i wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

5.

362/2015

zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Uchwała

6.

363/2015

wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo Wielkopolskie do opracowania wniosku aplikacyjnego i realizacji w charakterze Partnera projektu międzynarodowego pn. „Europejskie Standardy Coachingu Społecznego” na podstawie konkursu  „Partnerstwa Strategiczne” w ramach Programu Erasmus Plus Akcja 2  ze środków Komisji Europejskiej.

Uchwała

7.

365/2015

wyrażenia opinii na nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością  Powiatu  Pleszewskiego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  

Uchwała

8.

367/2015

powołania Komisji opiniującej wnioski o dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Uchwała

9.

368/2015

rozstrzygnięcia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015.

Uchwała

10.

369/2015

rozwiązania stosunku pracy Pana Marka Lorycha -Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała

11.

370/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-03-26 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-04-28 09:34:18 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1850 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014