Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Wpis/zmiany wpisu/ do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Centralna Ewidencja Organizatorów  Turystyki i Pośredników Turystycznych
prowadzona jest w internecie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
Informacje
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
61-713  Poznań Al. Niepodległości 18
e-mail kontaktowy:
lidia.winkler@umww.pl
telefon 061/626 68 50
od poniedziałku-do piątku 7.30 – 15.30
siedziba: ul. Piekary 17 w Poznaniu  VII piętro pokój 712.


Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych


Opis sprawy/zadania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność  gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych  i/lub pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z następującymi dokumentami:
 1. oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów;
  lub
  w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oryginał oświadczenia o treści zawartej w art. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r . o usługach turystycznych;
 2. oryginał oświadczenia o treści zawartej w art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r . o usługach turystycznych;
 3. oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Formularz/ wniosek do pobrania
Aby złożyć wniosek można posłużyć poniższym wzorem:
WNIOSEK I

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru:

oświadczenie

Oświadczenie dotyczące przyjmowania wpłat na rachunek powierniczy:
oświadczenie

Opłaty skarbowe
Za wydanie zaświadczenia 514,- zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) Opłatę skarbową można uiścić w punktach inkasa na terenie miasta lub dokonać  przelewem na konto
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20
ING Bank Śląski S.A.
Nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Departament Sportu i Turystyki
e-mail kontaktowy:
lidia.winkler@umww.pl
telefon 061/626 68 50

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament  Sportu i Turystyki
61-713  Poznań Al. Niepodległości 18
lub doręczyć w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17 w Poznaniu  VII piętro pokój 712.

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna
Art. 7 ust.1,2,3,4,5,5a,,5b,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych  (Dz.U. z 2004r Nr 223, poz.2268 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia  2 lipca 2004r. o swobodzie działalności  gospodarczej (Dz.U. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania  działalności regulowanej tj. organizatora i/lub pośrednika turystycznego. Spełnianie warunków podlega kontroli ( zgodnie z art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

 

Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 


Opis sprawy/ zadania

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dokonuje zmiany w zaświadczeniu o wpisie do rejestru organizatorów  turystyki i pośredników turystycznych.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wymagane dokumenty
Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 7 ust.4 i 5 ustawy o usługach turystycznych.

Do wniosku o zmianę:
 1. siedziby lub miejsca prowadzenia działalności,
 2. nazwy przedsiębiorstwa,
 3. przedmiotu działalności lub zakresu terytorialnego,
 4. spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
  należy dodatkowo dołączyć oryginał umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów).

Do wniosku o rozszerzenie:

 1. przedmiotu działalności,
 2. zakresu terytorialnego działalności
  należy dodatkowo dołączyć oryginał umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów) oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie rozszerzenia działalności.

Formularz/ wniosek do pobrania
WNIOSEK II

Opłaty
Za dokonanie rozszerzenia zakresu działania 257,- zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze zm.)
Opłatę skarbową można uiścić w punktach inkasa na terenie miasta lub dokonać przelewem na konto
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
ING Bank Śląski S.A.
Nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Departament Sportu i Turystyki
e-mail kontaktowy: lidia.winkler@umww.pl
telefon 061/626 68 50

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
61-713  Poznań Al. Niepodległości 18
lub doręczyć w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17 w Poznaniu  VII piętro pokój 712.

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna
Art. 7 ust.1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych  (Dz.U. z 2004r Nr 223, poz.2268 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007 Nr 155, poz. 1095 ze zm.).
Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Agata Mikulska
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Górski ,  2012-03-22 10:41:54
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Muszalski , 2008-03-05 12:04:52
- zaakceptowanie treści informacji: Marek Górski , 2012-03-22 10:41:57

Drukuj
Stronę odwiedzono 19663 razy.