do góry ^

Informacja dla osób g/Głuchych


Osoba g/Głucha lub głuchoniewidoma (osoba uprawniona) może nieodpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika załatwiając sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). 

Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna wypełnić wniosek o udostępnienie usługi tłumacza i złożyć go

 • pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@umww.pl
 • pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: /umarszwlkp/SkrytkaESP
 • pisemnie - za pomocą faxu: nr 61 626 67 44
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 626 66 66

Zapotrzebowanie na usługę tłumacza języka migowego trzeba zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o zapewnienie usługi (wersja edytowalna i do druku) - pobierz dokument

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest aparatem pomocniczym w zakresie realizacji zadań Zarządu Województwa.

Działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa.

Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do podstawowych zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego należy obsługa organów samorządu województwa, Sejmiku Województwa oraz Zarządu Województwa, w stopniu umożliwiającym wykonywanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi”:

 • faksem pod nr 61 626 69 69,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. 61 626 66 66,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@umww.pl,
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrytki urzędu /umarszwlkp/SkrytkaESP,
 • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie.

Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawiona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, za pomocą umieszczonego na stronie bip i www formularza zgłoszenia sprawy.

POBIERZ WNIOSEK

Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

W głównym budynku przy al. Niepodległości 34 znajdują się pętle indukcyjne:
w Punkcie Informacyjnym, Sali Konferencyjnej, i w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-27 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-27 12:01:42 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-04-18 11:02:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 13587 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024